Project1453 Hakkında

Project1453, müşterilerine en seçkin konut projelerini en uygun fiyatlarla sunan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan sektöründe öncü, kurumsal bir firmadır.

Document-400x224

Önemli Bilgiler

Yabancı yatırımcıların Türkiye’de konut sahibi olmasını gerektirecek yasal gereklilikleri ve emlak piyasasına ilişkin güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İletişim

Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bize iletişim formu ile iletebilir, bize iletişim numaralarımızdan doğrudan ulaşabilirsiniz.

Projelerin Konumları

Türkiye'de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

Başarılı Ekonomi

2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2018 yılında 784 milyar ABD dolarına yükseldi.

Nüfus

AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfusa sahip ülke.

Nitelikli İşgücü

32,3 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel.

Liberal Yatırım Ortamı

Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam.

Altyapı

Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı.

Merkezi Konum

Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı.

Avrupa'nın Enerji Koridoru

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi.

Düşük Vergiler Ve Teşvik Olanakları

Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler.

Gümrük Birliği

AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 22 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması

Büyük İç Pazar

2002-2018 arasında 16 milyondan 66,3 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı.

Türkiye'de Yatırıma İlişkin Önemli Bilgiler

Oturum Hakkı İçin Başvuru Yolları

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların oturum izni almaları zorunludur. 1. Yabancılar İçin Kısa Dönem Oturma İzni Kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancıların ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların, e-ikamet sisteminden yapılan başvurunun ardından aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi…

Nisan 12, 2020
Yorum yapılmamış
İstisnai Türk Vatandaşlığı

İstisnai Türk vatandaşlığı, 28 Temmuz 2016 tarihinde 5901 sayılı Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (b) bendi ile; Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yaparak 6458 sayılı Kanunun 31. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca oturma izni alanlar Turkuaz Kart sahibi yabancılar T.C. Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir. 18 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni…

Nisan 12, 2020
Yorum yapılmamış
Türkiye Gayrimenkul Sektörüne Ait Veriler

Türkiye gayrimenkul sektörüne ait bazı önemli veriler ve rakamlar şu şekildedir Gayrimenkul sektörü, son on yıl içinde GSYİH’nin yaklaşık %8,4’ünü oluşturmuştur. Özellikle İstanbul’a yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ve mega projeler yakın gelecekteki faaliyetlere yön vermektedir. Kentsel Yenileme ve Dönüşüm girişimi 7,5 milyon konutu kapsayacaktır. Knight Frank Küresel Konut Fiyatları Endeksi’ne göre Türkiye, yıllık fiyat artışı…

Nisan 11, 2020
Yorum yapılmamış
Tapu Prosedürleri için Gereksinimler

• Gayrimenkulün tapu kaydı veya köy/mahalle, pafta, parsel, bina ve bağımsız bölüm bilgileri• Yabancının vatandaşı olduğu ülkenin düzenlediği fotoğraflı kimlik veya pasaport (Latin alfabesidışındaki alfabelerde düzenlenen kimlik kartları ve pasaportların noter tasdikli ve yeminliçevirileri iletilmelidir)• İşlemin vekâlet içermesi halinde, temsile ilişin belge (vasiliğe ilişkin karar, yetki belgesi,vekâletname vb.)• İlgili belediye tarafından düzenlenen, gayrimenkulün güncel piyasa…

Nisan 9, 2020
Yorum yapılmamış
Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Gayrimenkul Edinimindeki Yasal Kısıtlamalar

. İzin verilmesi halinde yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete izin verilen alanlarda hertürlü gayrimenkulü edinebilmektedir. (konut, ticari, arazi, tarımsal alan vb.)• Edinilen gayrimenkulün üzerinde önceden inşa edilmiş hiçbir bina bulunmadığı takdirdetaşınmazın yabancı uyruklu sahibinin bir proje geliştirmek için iki yıl içinde ilgili kamu idaresinebaşvurması gerekmektedir.• Yabancı uyruklu bir gerçek kişi Türkiye’de herhangi bir yerde…

Nisan 9, 2020
Yorum yapılmamış
Türkiye’de Gayrimenkul Edinmek İsteyen Yabancıların Bilmesi Gerekenler

• Türkiye’de gayrimenkul tapularının edinimi, sadece tapu müdürlüklerinde yapılacak kayıtyoluyla onaylanmaktadır. • Noterlerin düzenlediği veya gerçek kişilerle yazılı olarak yapılan gayrimenkul ön sözleşmeleri,gayrimenkul devrini tek başlarına teşkil etmemektedir. Ön sözleşmeler, sadece mülkiyetindevrine ilişkin bir taahhüt görevi görmekte olup söz konusu taşınmaz bu tür belgeler yoluyla eldeğiştirmemektedir.• Söz konusu taşınmazın üzerinde satışı engelleyebilecek ipotekler, hacizler ve…

Nisan 9, 2020
Yorum yapılmamış